09 Pro 2013

PričestPrva Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini tzv. sakramente kršćanske inicijacije. Kad neki vjernik prvi puta pristupa euharistijskom stolu, te blaguje u pričesti tijelo Kristovo, koji je rekao: "Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu" (Iv 6,56), onda prima Prvu sv. Pričest. 

Kako se dijete priprema za taj sakrament?

Da bi se moglo pristupiti prvoj svetoj pričesti dijete mora biti kršteno.

Uobičajeno u dobi od 10 godina (kod nas u 3. razredu osnovne škole) djeca se na vjeronauku u crkvi pripremaju za prvu pričest.

Biblija     Bosna Srebrena     Franjevačka teologija     Novicijat Bosne Srebrene     Vrhbosanska nadbiskupija     Bitno

Kontakt

Vrhbosanska nadbiskupija
Rkt. župni ured "Sv. Josip"
76296 Gornja Dubica
Bosna i Hercegovina

tel/fax: +38731/765-117
e-mail: zupagornjadubica@gmail.com 

 

Primajte obavijesti

Upišite e-mail kako biste primali zadnje vijesti objavljenje na ovoj stranici.