09 Pro 2013

KrštenjeKrštenje je prvi, osnovni, temeljni sakramenat Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem, povjerio svojoj Crkvi, kad je apostolima naredio: "Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga". Stoga je krštenje u prvom redu sakramenat one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

Što trebam učiniti?

1.

Trebate otići do svoga župnika u uredovno vrijeme Župnog ureda, te mu priopćiti svoju želju.

2.

Ugovorite s njim termin krštenja.

3.

 

4.

Kum/kuma djetetu na krštenju može biti osoba:
- koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti,
- koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je crkveno vjenčana
- koja je praktični vjernik.

5.

Ako ste iz druge župe, a dijete želite krstiti kod nas, potrebna Vam je SUGLASNOST Vašeg župnika.

Biblija     Bosna Srebrena     Franjevačka teologija     Novicijat Bosne Srebrene     Vrhbosanska nadbiskupija     Bitno

Kontakt

Vrhbosanska nadbiskupija
Rkt. župni ured "Sv. Josip"
76296 Gornja Dubica
Bosna i Hercegovina

tel/fax: +38731/765-117
e-mail: zupagornjadubica@gmail.com 

 

Primajte obavijesti

Upišite e-mail kako biste primali zadnje vijesti objavljenje na ovoj stranici.