07 Pro 2013

Fra Velimir BavrkaŽupnik

Fra Velimir Bavrka sin Ante i Veronike r. Marjanović iz Bučića. Rođen 8. listopada 1976. u Novom Travniku. Franjevački habit obukao 1996. u Kraljevoj Sutjesci. Vječne zavjete položio 2000., a za svećenika zaređen 2002. Do sada je službovao u Kiseljaku (2002-2006.), župni vikar, Livnu (2006-2009.), župni vikar i sada je župnik u Gornjoj Dubici od 2009.

 

  

Fra Blažen LipovacŽupni vikar

Fra Blažan Lipovac sin Šandora i Lucije r. Stjepanović iz Koraća. Rođen je 29. studenog 1944. u Koraću. Franjevački habit obukao je 1965. u Kraljevoj Sutjesci, a vječne zavjete položio je 1969. Za svećenika je zaređen 1971. Fra Blažan je službovao na raznim mjestima: 1972-76. Vitez, župni vikar; 1976-79. Foča, župni vikar; 1979. Breške, župni vikar; 1979-82. Dubrave, župnik; 1982-88. Gornja Dubica, župnik; 1988-94. Plehan, gvardijan; 1994-2003. Breške, župnik; 2003-06. duhovnik na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i župnik na Dobrinji; 2006-12. Špionica, župni vikar.

Više u ovoj kategoriji: Vjerski život »

Biblija     Bosna Srebrena     Franjevačka teologija     Novicijat Bosne Srebrene     Vrhbosanska nadbiskupija     Bitno

Kontakt

Vrhbosanska nadbiskupija
Rkt. župni ured "Sv. Josip"
76296 Gornja Dubica
Bosna i Hercegovina

tel/fax: +38731/765-117
e-mail: zupagornjadubica@gmail.com 

 

Primajte obavijesti

Upišite e-mail kako biste primali zadnje vijesti objavljenje na ovoj stranici.