07 Pro 2013

 

FRA ANTO STANIĆ iz Gornje Dubice. Krsno mu je ime Marko. Rođen je 4. prosinca 1873. godine. Preziva se Stanić, ali u rodnom mjestu zovu ih i Stažići. Habit je obukao u Fojnici, 12. kolovza 1891. godine. Svečane zavjete položio je u Mađarskoj, 3. studenoga 1895. godine. Kao student u Pečuhu (teologija) bio je aktivan član zbora redovničke mladeži, te je 25. siječnja 1897. godine izabran za predsjednika. Zaređen je u Sarajevu, 29. lipnja 1898. Zaredio ga je vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler.

Kao mladomisnik službovao je u Tuzli. Od 1902. do 1907. godine župnik je u Potočanima, a drugi put od 1919. do 1922. godine. Župnik je u Foči od 1911. do 1917. godine.

Dana 12. prosinca 1925. godine umro je na Plehanu u dobi od 52 godine. Tamo je i pokopan. 

 

FRA BONO ŠOKČEVIĆ iz Balegovca. Krsno mu je ime Anto. Rodio se 17. rujna 1890. godine u Balegovcu. Obukao je Franjin habit 14. srpnja 1907. godine u Fojnici. Prvih šest razreda završio je u Visokom. Privremene zavjete dao je u Fojnici 15. srpnja 1908. godine. Umro je kao klerik na dan sv. Ante Padovanskog 1909. godine. 

 

FRA BONO ŠVABIĆ iz Donje Dubice. Krsno ime mu je Mijo. Rodio se 24. veljače 1892. godine u Donjoj Dubici, od oca Bone i majke Marije rođ. Ćosić. Gimnazijske nauke završio je u Visokom, a teologiju u Sarajevu. U novicijat je stupio 14. srpnja 1909. godine, a godinu dana poslije položio je privremene redovničke zavjete. Svečane zavjete položio je 20. srpnja 1913. godine. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1914. godine.

Službovao je kao kapelan na Plehanu i u Jajcu. Bio je jednu godinu nastavnik u Visokom, a jednu godinu tajnik provincije. 1917. godine fra Bono je bio vojni kapelan. Kao župnik službovao je u Sivši (1921.-1922.), Svilaju (1923.-1925., i 1934.-1936.), Žeravcu (1925.-1932.), Koraću (1932.-1934.), Potočanima (1938.-1940.), Sokolinama, Dubici (1940.-1942.) i Foči (1944.). Kao župnik u Žeravcu napravio je veoma lijepi župni stan. Godine 1942. dolazi u samostan na Plehanu gdje ostaje do smrti, sa manjim prekidima, kada je po potrebi i po naredbi starješinstva odlazio na obližnje župe u zamjenu ili pripomoć.

Fra Bono je uvijek molio, a često je govorio: «Ne daj Bože, da se moja bolest pred smrt odulji, pa da napatim i sebe i druge». To je uistinu i izmolio kod Boga, te je nakon kratkog bolovanja, ali uz teške srčane napade, ispustio dušu, nakon što je primio sv. sakramente umirućih 24. listopada 1951. godine, u Brodu na Savi. Imao je 60 godina, 41 godinu redovništva i 37 svećeništva. 

 

FRA FRANO LUJIĆ iz Gornje Dubice. Rodio se u Gornjoj Dubici 21. veljače 1864. godine. Gimnazijske nauke prema tadašnjem sustavu završio je u samostanu Plehan, a bogoslovske u S. Maria degli Angeli u Italiji i u Pečuhu (Mađarska). Nakon godine novicijata završenog u Kraljevoj Sutjesci, 22. veljače 1882. godine položio je jednostavne zavjete, a svečane je položio 13. svibnja 1886. godine u Pisciji u Italiji. Svećenički red je primio u Pečuhu 10. kolovoza 1889. godine. Iste godine namješten je na Plehan, najprije kao duhovni pomoćnik a kasnije kao župnik na raznim mjestima. Bio je gvardijan u samostanu na Plehanu od 1922. do 1925. godine. 1924. godine fra Frano je na Plehanu nabavio novo zvono teško oko 800 kilograma.

U Koraću je župnik od 1900. do 1904. godine, u Sivši od 1904. do 1907. godine, u Potočanima od 1907. do 1908. (i drugi put od 1925. do 1935.), u Žeravcu od 1918. do 1920. godine. Zlatnu misu slavio je 18. prosinca 1940. godine.

Umro je na Plehanu, 14. svibnja 1945. godine, u 82. godini života. 

 

FRA FRANO NIKOLIĆ iz Donje Dubice. Krsno mu je ime Ivan. Rodio se 25. veljače 1859. godine u Donjoj Dubici. Obukao je habit 12. kolovoza 1874. godine. Svečane zavjete je položio u Ostrogonu (Mađarska) 4. listopada 1880. godine. Za svećenika ga je zaredio vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler, u Tolisi, 30. srpnja 1882. godine. Te godine slavi i mladu misu.

Obnašao je razne službe u redu i u duhovoj pastvi. U duhovoj pastvi bio je osobito radišan, miroljubiv, i slagao se sa narodom, kod kojega je uvijek ostavljao ugodnu uspomenu. U 1890. godini ostavlja Plehan gdje je bio učitelj mjesne škole i ide u Sarajevo za duhovnog pomoćnika.

1892. godine postaje župnik u Derventi. Kao mladi svećenik bio je duhovnik bogoslova u Pečuhu, od 1885. do 1888. godine. U Sivši je župnik od 1901. do 1902. godine. U Koraću je župnik od 1894. do1895. godine. U Žeravcu 1889. godine, te drugi put od 1898. do 1901. godine.

Umro je 11. kolovoza 1916. godine u Varešu, a pokopan je u Kraljevoj Sutjesci, u 57. godini života. 

 

FRA ILIJA BREZONJIĆ iz Balegovca. Nosio je i prezime Dominović. Krsno ime mu je Petar. Rodio se u Balegovca 23. siječnja 1871. godine. Mladu misu je slavio 26. srpnja 1896. godine u Balegovcu. Školske godine 1897/8. predavao je vjeronauk i njemački jezik u Gučoj Gori. Kapelan je u Dubici od 1899. Te godine se sekularizirao (otišao u svjetovne svećenike). Na župi Žabljak ostao je do smrti, 24. veljače 1920. godine. 

 

FRA IVO ŠIMIĆ iz Balegovca. Rodio se u Balegovcu 14. studenoga 1954. godine, od oca Stjepana i majke Jele rođ. Marić. Nakon završene osmogodišnje škole (četiri prva razreda u Balegovcu, a od petog do osmog u Odžaku), odlazi u Visoko gdje je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju (1969.-1973.), te 15. srpnja 1973. ulazi u novicijat i provodi godinu «kušnje» na Humcu (Hercegovina). Iz novicijata odlazi u vojsku, a od 1975. godine počinje studirati teološki fakultet na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Svečane zavjete položio je u Gornjoj Dubici, 13. travnja 1980. godine, a svećenički red prima 29. lipnja 1981. godine. Kao đakon bio je na župi Ljubunčić (kod Livna), a kao mladomisnik-kapelan je u Potočanima, zatim u Breškama i sedam godina (1984.-1991.) u župi Sivša. 1991. godine postavljen je za župnika u Potočanima. Kao župnik bio je veoma poduzetan i vrijedan. Dovršio je mjesnu filijalne crkvice (kapelice) u Lipiku, Drenovcu i Srnavi. Nakon progonstva naroda iz Posavine smješta se u Slavonski Brod, u samostan hrvatskih franjevaca, gdje je umro 19. siječnja 1993. od srca. Pokopan je u Slavonskom Brodu. 

 

FRA JOZO ILAK iz Gornje Dubice. Krsno mu je ime Ilija. Rođen je 2. prosinca 1856. godine u Gornjoj Dubici. 1873. godine postao je redovnik, te se obukao u franjevački habit 19. lipnja 1873. godine, zajedno s Đogaševićem, Božićem i Ćubelom. Svečane zavjete položio je 12. veljače 1878. godine na Plehanu pred fra Stipom Čičkom. Teološke nauke završio je u Tolisi. Za svećenika je zaređen 8. prosinca 1880. godine. 1882. godine fra Jozo je vikar na Plehanu, 1892. godine je kapelan u Dubici (a župnik mu je fra Juro Ćosić). Župnik je bio u Sivši od 1886. do 1888. godine, i po drugi put od 1897. do 1899. godine. U Foči je župnikovao od 1894. do 1897. godine.

Dana, 2. svibnja 1889. godine fra Mijo Matić St., tadašnji plehanski gvardijan, predlaže za župnika u Koraću fra Jozu Ilaka «iz razloga toga, što je tude župni stan i druge zgrade u posve hrđavom stanju». Ipak, to se nije ostvarilo. Župnik je postao u Koraću tek 1906. godine, gdje iste godine, 28. travnja, i umire. 

 

FRA MIJO BEGAC, iz Balegovca. O njemu znamo samo da je bio graditelj dubičke crkve u vrijeme župnikovanja u Gornjoj Dubici od 1854. do 1861. godine. Kroz to vrijeme povjerena mu je i gradnja škole u Dubici. 

 

FRA PETAR ČANČAR iz Balegovca. Krsno mu je ime Jozo. Rodio se u Belegovcu 3. kolovoza 1873. godine. Godine 1886. godine odvede fra Alojzije Kulašević s Plehana u probandat u Guču Goru tri dječaka: Iliju Tolića (iz Foče), Peru Dominovića i Jozu Čančarevića, oba iz Dubice. Tamo su upisali drugi razred jer su na Plehanu izučili prvi razred više gimnazije. Svečano je zavjetovan 23. lipnja 1894. godine. Za svećenika je zaređen 21. prosinca 1895. godine, te godine slavi i mladu misu.

Studij je završavao i na Korzici.7. kolovoza 1893. godine generalu se žali klerik Petar Čančarević da ne želi više ostati na Korzici (Italija), nego da želi nastaviti studij u Bosni. Veli da je tamo već dvije godine i da je jedva završio jedan svezak morala i jedan dogmatike. Tu nema ni lektora da bi dalje proslijedio studij. K tomu, njegov je kolega već dobio dopuštenje da ide u Bosnu.

Sekulizatus per indultus S. Sedis die 29. 08. 1899. godine. Jedno je vrijeme bio župnik u Odžaku (1900.), a onda traži da ide u Ameriku. Fra Petar je kao vanjski svećenik postavljen za prvog župnika u Odžaku, novoosnovanoj župi 30. lipnja 1900. godine. Dotada je bio župnik u Pećniku. U Ameriku (SAD) je otišao u ljeto 1909. godine. Tamo je i ostao, u Pitsburgu. 1914. godine doveo je iz Amerike američke Hrvate. Bio je u Odžaku kod Odića, a umro je u Bosanskom Šamcu. 

 

FRA PETAR TADIĆ-LUČIĆ iz Gornje Dubice. Krsno mu je ime Mato. Kršten je 17. srpnja 1868. 

 

FRA STIPO BARIŠIĆ iz Gornje Dubice. Krsno ime mu je Ivan. Rodio se 12. siječnja 1859. godine u Gornjoj Dubici. Obukao je habit 12. kolovoza 1874. godine. Svečano je zavjetovan 12. rujna 1879. godine u Tolisi. Za svećenika ga je zaredio vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler, 30. srpnja 1882. godine u Tolisi. Te godine imao je i mladu misu.

Dana 8. lipnja 1885. godine, derventski župnik fra Mato Prgić piše provincijalu da je fra Stipo Barišić, vikar na Plehanu, došao u verbalni sukob sa Srbima i smatra da ga treba poslati u drugi samostan ili kraj. (To Prgić piše kao dekan). Župnik u Potočanima je od 1898. do 1899. godine, u Svilaju od 1920. do 1921., u Kulašima kod Prnjavora 1895. godine.

Dana 5. siječnja 1931. godine fra Stipo je umro na Plehanu, u 71. godini života, od moždanog udara.

 

FRA TEOFIL ZRAKIĆ iz Vojskove. Krsno ime mu je Ilije. Njegova se obitelj u selu zove još i Vinovčić. Rodio se 14. travnja 1878. godine od oca Nikole i majke Marije rođ. Babić. Nižu gimnaziju završava u Gučoj Gori, filozofiju u Kreševu, a bogoslovju u Livnu. Habit je obukao u Fojnici 12. kolovoza 1895. Privremene zavjete je položio u Fojnici, 12. kolovoza 1896. godine kod provincijala fra Stipe Čička. Svečano je zavjetovan 13. kolovoza 1899. godine. Zaređen je u Jajcu, 20. srpnja 1902. godine, od fra Marijana Markovića, banjolučkog biskupa.

Služio je na brojnim mjestima naše provincije u duhovnoj pastvi. Svugdje se isticao svojom pripravnošću i revnošću pa ga narod svuda veoma cijeni i voli. Posebno je čuven kao dobar pučki propovjednik. Svijet je jedva čekao da govori misu. Polako i fino priča, ne mnogo, ali jezgrovito.

Malo je bio župnik (samo tri godine): Svilaj (1917.-1918.) i Koraće (1918.-1919.). Inače, dosta vremena proveo je u samostanu. Jednom prilikom na Plehanu pozvao je fratre u «Zmijinjak» i tu pripravio teferič. Tu je pred fratrima «Stari Zrakija» kako su ga zvali, održao divan govor o vrstama bilja. Svi slušatelji su ostali zadivljeni tolikim znanjem.

 

FRA VELIMIR KARLOVIĆ iz Gornje Dubice. Rodio se 17. travnja 1914. godine u Gornjoj Dubici, od oca Petra i majke Stane rođ. Radić. Jednostavne zavjete položio je 30. lipnja 1933. godine, a svečane 29. studenoga 1937. godine. Zaređen je za svećenika 11. rujna 1938. godine. U Kronici župe Gornja Dubica zapisano je: «Dne 18. 9. 1938. godine. Danas je Dubica vidila slavlje kakvog nije vidjela od 1902 g. Danas je naime fra Velimir Karlović imao ovdje prvu Mladu misu. Misni otac mu je bio gosp. Martin Benić, trgovac iz Svilaja. Isti je Martin i lani bio misni otac fra Marku Čalušiću (koji se uvijek prema nama pokazao odan i požrtvovan). Misna majka bila je Anđa Beljan iz Gornje Dubice, čija dobročinstva inače nije lako nabrojati. Kum je bio mjesni župnik fra Juro Vuletić. Mladomisniku je palo milodara u novcu din. 7.805,75, a u stvarima 13 ćilima, te mnogo drugog štošta. Vrijeme je bilo potpuno lijepo, a narod potpuno discipliniran. Sve je prošlo u najljepšem redu. A naroda je bilo oko 5.000 duša».

Bio je kapelan u Tramošnici kod župnika fra Jure Vuletića. Godina 1944. bio je namješten za župnika i Foči, ali ga iste godine zamjenjuje fra Bono Švabić. Nakon rata izgleda da je fra Velimir poginuo negdje kod zagreba, ili u povlačenju (1945. godine).

 

FRA ZDENKO MARIĆ-KATUŠIĆ iz Gornje Dubice. Na krštenju je dobio ime Petar. Rodio se u Gornjoj Dubici, 9. rujna 1937. godine, od oca Ilije i majke Marije rođ. Nujić. U novicijat je ušao 14. srpnja 1957. godine, svečane zavjete položio je 8. prosinca 1961. godine, a za svećenika je zaređen 14. srpnja 1963. godine. Mladu misu je slavio u Gornjoj Dubici 28. srpnja 1963. godine.

Studij teologije završio je u Ljubljani 1965. godine. Već godine 1964. namješten je za kapelana u župu Foča, gdje je uz pastoralni rad polagao i ispite. Godine 1968. određen je od uprave provincije da ide u Rim, gdje će raditi na protokolima. U Rimu je fra Zdenko proveo 11 godina (1968.-1979.). Vrativši se u svoju provinciju Bosnu Srebrenu, fra Zdenko je ponovno postavljen u Foču, za pomoćnika fra Velimiru Zirdumu. Tamo je ostao do ljeta 1982. godine, kada je na provincijskom kapitulu postavljen za tajnika provincije.

Početkom ožujka 1985. godine u viziti je s provincijalom fra Lukom Markešićem. Već na ljetnim promjenama 1985. godine fra Zdenko je postavljen za župnika u Potočanima. Dotadašnji župnik potočanski fra Zlatko Matanović ostao je u Potočanima kao rekonvalescent, a još je dobio za kapelana fra Ivicu Vidaka. U Potočanima je ostao da svoje smrti, 14. kolovoza 1986. godine. Umro je od srčanog udara i pokopan je na Plehanu.

Više u ovoj kategoriji: « Sjemeništarci

8 komentari

 • Link komentara Leanne Četvrtak, 27 Travanj 2017 20:22 Poslo/la Leanne

  The even more top quality web links pointing to your
  site the even more weight your site has in the eyes of Google which implies high
  online search engine positions.

 • Link komentara yeezy boost 350 v2 Srijeda, 19 Travanj 2017 21:31 Poslo/la yeezy boost 350 v2

  http://www.yeezytrainshoe.com/catalog/Yeezy-750-Boost.html

 • Link komentara Alejandro Utorak, 18 Travanj 2017 17:22 Poslo/la Alejandro

  If you have one or more missing out on teeth or want improving the health and wellness and look of
  your smile, please get in touch with Warr Dental in Salt Lake City today at -LRB-801-RRB- 216-3713 to schedule your oral examination.

 • Link komentara Katherin Utorak, 18 Travanj 2017 03:52 Poslo/la Katherin

  Acá te mostraremos ciertas ideas a fin de que tengas presente en el momento de expedir a hacer algun tipo de arreglos florales para aniversario.

 • Link komentara Essie Nedjelja, 16 Travanj 2017 12:23 Poslo/la Essie

  Regional SEO Solutions: MOS SEO Services is a full-service expert Search Engine
  Optimization firm supplying a vast gamut of internet marketing, search, style, as well as development engine optimization solutions that will certainly guarantee
  your company. success.

 • Link komentara George Subota, 15 Travanj 2017 18:17 Poslo/la George

  Howdy outstanding blog! Does running a blog like this require a
  massive amount work? I've virtually no knowledge of programming but
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I simply had to ask.
  Appreciate it!

 • Link komentara Mia Petak, 14 Travanj 2017 15:57 Poslo/la Mia

  The NJSEOs team discusses exactly how Search Engine Optimization assists your neighborhood Myrtle Beach SC Organisation ranking on search engines.

 • Link komentara Lacy Srijeda, 12 Travanj 2017 17:56 Poslo/la Lacy

  Aici găsesti clipurile incluse in playlist-ul emisiunii I Believe I Like It, prezentată de Mircea Vâlcu si difuzată marți
  si duminică, de la ora 23:00, pe Utv.

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Biblija     Bosna Srebrena     Franjevačka teologija     Novicijat Bosne Srebrene     Vrhbosanska nadbiskupija     Bitno

Kontakt

Vrhbosanska nadbiskupija
Rkt. župni ured "Sv. Josip"
76296 Gornja Dubica
Bosna i Hercegovina

tel/fax: +38731/765-117
e-mail: zupagornjadubica@gmail.com 

 

Primajte obavijesti

Upišite e-mail kako biste primali zadnje vijesti objavljenje na ovoj stranici.